DEMO Test pro získání osvědčení OZO PO

Tento cvičný test slouží pro ověření znalostí potřebných pro získání osvědčení odborně způsobilé osoby v požární ochraně (OZO PO). Každý test obsahuje náhodně vybraný soubor 50 otázek z omezeného okruhu otázek z oficiálních testů - testy jsou tak vhodné nejen jako příprava na ostrou zkoušku, ale i pro všechny držite osvědčení odborně způsobilé osoby v PO, kteří si chtějí vyzkoušet, zda-li by osvědčení získali i dnes...

Základní charakteristika DEMO testu:

  • počet otázek: 50
  • časový limit: 60 minut
  • maximální počet bodů: 50
  • nutný počet bodů: 45

Struktura otázek:

Vyhodnocení testu je zdarma.